43 người đang online
°

TIỂU SỬ TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ỨNG CỬ TẠI HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng ngày 18 - 05 - 2021
Lượt xem: 153
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam, khóa IV...(01/06/2021 4:12 SA)

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021...(18/05/2021 4:11 SA)

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ỨNG CỬ TẠI HUYỆN THUẬN NAM...(18/05/2021 4:11 SA)

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 -2026(18/05/2021 4:11 SA)

Văn bản của Huyện-Xã(19/02/2021 4:02 SA)