8 người đang online
°

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ỨNG CỬ TẠI HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng ngày 18 - 05 - 2021
Lượt xem: 127
100%

 

STT
Chương trình hành động
File
 1  Chương trình hành động của đồng chí Lê Công Bình
 01. Lê Công Bình.pdf
2  Chương trình hành động của đồng chí Lê Minh Châu
 02. Lê Minh Châu.pdf
 3  Chương trình hành động của đồng chí Châu Thanh Hải
 03. Châu Thanh Hải.pdf
 4  Chương trình hành động của đồng chí Phan Thị Ngân Hạnh
 04. Phan Thị Ngân Hạnh.pdf
 5  Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Thế Hùng  05. Nguyễn Thế Hùng.pdf
 6  Chương trình hành động của đồng chí Lê Ky
 06. Lê Ky.pdf
 7  Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung
 07. Nguyễn Thị Hồng Nhung.pdf
 8  Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Văn Thuận
 08. Nguyễn Văn Thuận.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam, khóa IV...(01/06/2021 4:12 SA)

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021...(18/05/2021 4:11 SA)

TIỂU SỬ TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ỨNG CỬ TẠI HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ...(18/05/2021 4:11 SA)

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 -2026(18/05/2021 4:11 SA)

Văn bản của Huyện-Xã(19/02/2021 4:02 SA)