16 người đang online
°

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đăng ngày 18 - 05 - 2021
Lượt xem: 154
100%

 

        Chương trình hành động của 50 người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026:


   
 01. Hán Tấn Vĩnh An.pdf
         26. Tôn Văn Minh.pdf
 02. Huỳnh Kiều Ánh.pdf
   27. Phan Ngọc Minh.pdf 
 03. Tà Thía Banh.pdf    28. Trương Thị Ngọc.pdf
 04. Nguyễn Báu.pdf
   29. Nguyễn văn Nhàn (Đại đức Thích Tánh Hạnh).pdf
 05. Ngô Đức Bổng.pdf
   30. Kiều Thanh Nhõa.pdf
 06. Nguyễn Văn Chiêu.pdf    31. Nguyễn Thị Hồng Nhung.pdf
 07. Nguyễn Văn Cường.pdf
   32. Trịnh Vinh Quang.pdf
 08. Nguyễn Thị Xuân Cường.pdf    33. Lê Xuân Sang.pdf
 09. Huỳnh Thị Diệu.pdf    34. Ngô Văn Sậy.pdf
 10. Lê Thị Bích Duyên.pdf    35. Nguyễn Văn Sinh.pdf
 11. Châu Minh Đức.pdf    36. Phan Thành Sơn.pdf
 12. Bùi Hữu Giáo.pdf    37. Lê Thị Thanh Thảo.pdf
 13. Quách Thị Hạnh.pdf    38. Phan Thị Thu.pdf
 14. Trần Ngọc Hảo.pdf    39. Nguyễn Thị Minh Thư.pdf
 15. Trần Thị Hoa.pdf    40. Huỳnh Phan Đan Thục.pdf
 16. Đặng Trung Hòa.pdf    41. Phan Thủy.pdf
 17. Phạm Ngọc Hùng.pdf    42. Cao Thị Thu Thủy.pdf
 18. Phạm Thanh Hùng.pdf    43. Bá Thủy Huyền Trâm.pdf
 19. Nguyễn Thị Minh Hương.pdf    44. Trần Thị Thu Trang.pdf
 20. Trần Văn Huy.pdf    45. Trượng Thị Xuân Tuyên.pdf
 21. Đào Ngọc Kỷ.pdf    46. Lê Văn Tuyến.pdf
 22. Nguyễn Lam.pdf    47. Lê Thị Vân.pdf
 23. Nguyễn Thị Lài.pdf    48. Hồ Văn Về.pdf
 24. Nguyễn Thị Thu Loan.pdf    49. Nguyễn Xuân Vương.pdf
 25. Phú Minh Mạng.pdf    50. Trương Xuân Vỹ.pdf
Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam, khóa IV...(01/06/2021 4:12 SA)

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ỨNG CỬ TẠI HUYỆN THUẬN NAM...(18/05/2021 4:11 SA)

TIỂU SỬ TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ỨNG CỬ TẠI HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ...(18/05/2021 4:11 SA)

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 -2026(18/05/2021 4:11 SA)

Văn bản của Huyện-Xã(19/02/2021 4:02 SA)