49 người đang online
°

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam, khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 01 - 06 - 2021
Lượt xem: 166
100%

 

          Ngày 31/5/2021, Ủy ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 43/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể:

           1. Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử.

          2. Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

            Xem chi tiết tại đây:

             1. Nghị quyết số 43.pdf

             2. Phụ lục kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam.pdf

             3. Danh sách người trúng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam .pdf
                 

Tin liên quan

Tin mới nhất

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021...(18/05/2021 4:11 SA)

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ỨNG CỬ TẠI HUYỆN THUẬN NAM...(18/05/2021 4:11 SA)

TIỂU SỬ TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ỨNG CỬ TẠI HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ...(18/05/2021 4:11 SA)

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 -2026(18/05/2021 4:11 SA)

Văn bản của Huyện-Xã(19/02/2021 4:02 SA)