297 người đang online
°

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CƠ QUAN

100%

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CƠ QUAN 

Tên cơ quan

Số điện thoại

Địa chỉ email đầy đủ

1. Khối Đảng 

Văn phòng Huyện ủy

3.750.014

vphu_tn@ninhthuan.gov.vn

Ban Dân Vận

3.750.032

bdv_tn@ninhthuan.gov.vn

Ban Tuyên giáo

3.750.030

btg_tn@ninhthuan.gov.vn

Ban Tổ Chức

3.750.031

btc_tn@ninhthuan.gov.vn

Ủy Ban kiểm tra

3.750.035

ubkt_tn@ninhthuan.gov.vn

2. Khối Chính quyền

 

Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền

 

3.750.088

ubnd_tn@ninhthuan.gov.vn

Vp ĐKQSD đất

3.750.068

vpdkqsdd_tn@ninhthuan.gov.vn

Phòng TN và MT

3.750.065

ptnmt_tn@ninhthuan.gov.vn

Phòng Tài chính-KH

3.553.416

ptckh_tn@ninhthuan.gov.vn

Phòng Lao động TBXH

3.553.417

pldtbxh_tn@ninhthuan.gov.vn

Hội Chữ thập đỏ

3.750.064

hctd_tn@ninhthuan.gov.vn

Thanh Tra huyện

3.750.062

tt_tn@ninhthuan.gov.vn

Phòng VH Thông tin

3.553.421

pvhtt_tn@ninhthuan.gov.vn

TT Văn hóa Thể thao

3.553.426

ttvhtt_tn@ninhthuan.gov.vn

Phòng Tư pháp

3.553.424

ptp_tn@ninhthuan.gov.vn

Phòng Kinh tế-Hạ tầng

3.750.055

pktht_tn@ninhthuan.gov.vn

Phòng NN và PTNT

3.553.419

pnn_tn@ninhthuan.gov.vn

Phòng Nội vụ

3.553.415

pnv_tn@ninhthuan.gov.vn

Phòng Giáo dục và ĐT

3.553.418

pgddt_tn@ninhthuan.gov.vn

Hội Đông y

 

hdy_tn@ninhthuan.gov.vn

BQL các CTHT

 

3.750.075
3.750.050

 

bqlctht_tn@ninhthuan.gov.vn

TT phát triển Quỹ đất

3.750.076

ttptqd_tn@ninhthuan.gov.vn

3. Khối MT-Đoàn thể 

TT Bồi dưỡng chính trị

 

ttbdct_tn@ninhthuan.gov.vn

UB MTTQVN huyện

3.750.029

ubmt_tn@ninhthuan.gov.vn

Hội Nông dân

3.553.429

hnd_tn@ninhthuan.gov.vn

Hội Phụ nữ

3.553.431

hpn_tn@ninhthuan.gov.vn

Hội Cựu chiến binh

3.750.047

hccb_tn@ninhthuan.gov.vn

Hội người cao tuổi

 

hnct_tn@ninhthuan.gov.vn

Hội Tù yêu nước

 

htyn_tn@ninhthuan.gov.vn

Liên đoàn lao động

3.553.432

ldld_tn@ninhthuan.gov.vn

Huyện đoàn

3.553.430

hd_tn@ninhthuan.gov.vn

Hội Khuyến học

 

hkh_tn@ninhthuan.gov.vn

4. Cơ quan thuộc tỉnh

Chi cục Thống kê 

3.750.013

cctk_tn@ninhthuan.gov.vn

Trung tâm Y tế

 

3.750.057
3.750.040
3.750020

 

ttyt_tn@ninhthuan.gov.vn

TTT Dân số KHHGĐ

3.553.220

ttdskhhgd_tn@ninhthuan.gov.vn

Chi Cục Thuế

3553.442

cct_tn@ninhthuan.gov.vn

Hạt kiểm lâm

3.750.108

hkl_tn@ninhthuan.gov.vn

Kho bạc Nhà nước

 

3.750.074
3.763.435
3.750.070

 

kbnn_tn@ninhthuan.gov.vn

5. Các xã 

UBND xã Cà Ná

3.760.008

cana@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Phước Diêm

3.861.203

phuocdiem@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Phước Minh

3.960.015

xaphuocminh@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Phước Ninh

3.767.018

phuocninh@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Phước Nam

3.864.557

phuocnam@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Phước Dinh

 

3.869.201
3.869.337

 

phuocdinh@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Nhị Hà

3.966.019

nhiha@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Phước Hà 

3.966.017

phuocha@ninhthuan.gov.vn