117 người đang online
°

Thông báo về Đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện Thuận Nam

Đăng ngày 12 - 08 - 2023
Lượt xem: 104
100%

 

     Để đảm bảo việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện được thẩm định, phê duyệt đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, có tính khả thi cao và đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng đất phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, lĩnh vực, các xã trên địa bàn huyện.

    Ngày 11/8/2023, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam ban hành Công văn số 2680/UBND-KT về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện Thuận Nam.

    Xem chi tiết Văn bản tại đây:  Công văn số 2680/UBND-KT

  


Đăng ký nhu cầu đất năm 2024.pdf

Tin liên quan

Quyết định 1319/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến...(25/11/2023 11:22 SA)

Quyết định 75/2023/QĐ-UBND về Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi...(25/10/2023 3:45 CH)

Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND về Quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ...(25/10/2023 3:24 CH)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận(09/05/2023 2:07 CH)

Công văn số 3073/UBND-KT về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất...(25/08/2022 7:45 SA)

Tin mới nhất

Quyết định 1319/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến...(25/11/2023 11:22 SA)

Quyết định 1319/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến...(14/11/2023 3:36 CH)

Quyết định 75/2023/QĐ-UBND về Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi...(25/10/2023 3:45 CH)

Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND về Quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ...(25/10/2023 3:24 CH)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận(09/05/2023 2:07 CH)