96 người đang online
°

Quyết định 1319/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đăng ngày 25 - 11 - 2023
Lượt xem: 196
100%

 

          Ngày 10/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1319/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

         Xem chi tiết tại đây:   1. Quyết định số 1319/QĐ-TTg

                                               2. Phụ lục đính kèm Quyết định 1319/QĐ-TTG

 

 


QĐ 1319-TTg về phê duyệt quy hoạch tỉnh Ninh thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.pdf | Phụ lục kèm theo QĐ 1319-TTg.pdf

Tin liên quan

Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất(12/12/2023 6:30 CH)

Quyết định 75/2023/QĐ-UBND về Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi...(25/10/2023 3:45 CH)

Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND về Quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ...(25/10/2023 3:24 CH)

Thông báo về Đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa...(12/08/2023 2:29 CH)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận(09/05/2023 2:07 CH)

Tin mới nhất

Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất(12/12/2023 6:30 CH)

Quyết định 1319/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến...(14/11/2023 3:36 CH)

Quyết định 75/2023/QĐ-UBND về Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi...(25/10/2023 3:45 CH)

Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND về Quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ...(25/10/2023 3:24 CH)

Thông báo về Đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa...(12/08/2023 2:29 CH)