77 người đang online
°

Quyết định 75/2023/QĐ-UBND về Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 25 - 10 - 2023
Lượt xem: 103
100%

 

     Ngày 18/10/2023, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 75/2023/QĐ-UBND về Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó: Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận mà phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy định tại các Điều 9, 10, 11, 12, khoản 2 Điều 13, Điều 14, khoản 1 Điều 15 và Điều 16 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ và khoản 4, Điều 1 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

     Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2023.

     Xem đầy đủ Văn bản tại đây:  QĐ 75/2023/QĐ-UBND

 

 


QĐ 75.2023-QĐ-UBND.pdf

Tin liên quan

Quyết định 1319/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến...(25/11/2023 11:22 SA)

Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND về Quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ...(25/10/2023 3:24 CH)

Thông báo về Đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa...(12/08/2023 2:29 CH)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận(09/05/2023 2:07 CH)

Công văn số 3073/UBND-KT về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất...(25/08/2022 7:45 SA)

Tin mới nhất

Quyết định 1319/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến...(25/11/2023 11:22 SA)

Quyết định 1319/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến...(14/11/2023 3:36 CH)

Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND về Quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ...(25/10/2023 3:24 CH)

Thông báo về Đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa...(12/08/2023 2:29 CH)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận(09/05/2023 2:07 CH)