7 người đang online
°

Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND về Quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 25 - 10 - 2023
Lượt xem: 83
100%

 

     Ngày 21/8/2023, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND về Quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó:

     1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng được thực hiện theo Điều 1, Điều 2 Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

     2. Nội dung và mức chi Thực hiện theo Điều 3 Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

     3. Hiệu lực thi hành: Quyết định 50/2023/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 2023 và thay thế Quyết định số 54/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

     Xem chi tiết tại đây:  Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND

 

 


QĐ 50.2023-QĐ-UBND.pdf

Tin liên quan

Quyết định 1319/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến...(25/11/2023 11:22 SA)

Quyết định 75/2023/QĐ-UBND về Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi...(25/10/2023 3:45 CH)

Thông báo về Đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa...(12/08/2023 2:29 CH)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận(09/05/2023 2:07 CH)

Công văn số 3073/UBND-KT về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất...(25/08/2022 7:45 SA)

Tin mới nhất

Quyết định 1319/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến...(25/11/2023 11:22 SA)

Quyết định 1319/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến...(14/11/2023 3:36 CH)

Quyết định 75/2023/QĐ-UBND về Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi...(25/10/2023 3:45 CH)

Thông báo về Đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa...(12/08/2023 2:29 CH)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận(09/05/2023 2:07 CH)