632 người đang online
°

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 12 - 04 - 2023
Lượt xem: 105
100%

 

STT Số hiệu Văn bản Trích yếu văn bản File tải về
1 08/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

 

 

 


Nghị quyết 08.pdf

Tin liên quan

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) Hội đồng nhân dân huyện khóa...(28/07/2023 11:17 SA)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Bảy (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ...(07/04/2023 9:04 SA)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(22/12/2022 4:38 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(05/08/2022 4:30 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(07/01/2022 7:51 SA)

Tin mới nhất

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) Hội đồng nhân dân huyện khóa...(28/07/2023 11:17 SA)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Bảy (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ...(07/04/2023 9:04 SA)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(22/12/2022 4:38 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(05/08/2022 4:30 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(07/01/2022 7:51 SA)