299 người đang online
°

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 05 - 08 - 2022
Lượt xem: 165
100%

 

STT Số hiệu Văn bản Trích yếu File tải về
1 04/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Thuận Nam, nhiệm kỳ 2021-2026  File
2 05/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023  File
3 06/NQ-HĐND Nghị quyết về Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025  File
4 07/NQ-HĐND Nghị quyết về Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 File
5 08/NQ-HĐND Nghị quyết về Phê chuẩn phương án sử dụng nguồn 30% tăng thu, kết dư ngân sách cấp huyện năm 2021 File
6 09/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các Chương trình mục tiêu quốc gia  File
7 10/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 các Chương trình mục tiêu quốc gia  File
8 11/NQ-HĐND Nghị quyết về Phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và kinh phí ngân sách địa phương đối ứng thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022  File
9 12/NQ-HĐND Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh Quyết định chủ trương các dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025 (lần 2)  File
10 13/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2)  File

NQ 04-HĐND huyện.pdf | NQ 05 HĐND huyện.pdf | NQ 06 - HĐND huyện.pdf | NQ 07 - HĐND huyện.pdf | NQ 08 - HĐND huyện.pdf | NQ 09 - HĐND huyện.pdf | NQ 10 - HDDND huyện.pdf | NQ 11 - HĐND huyện.pdf | NQ 12 - HĐND huyện.pdf | NQ 13 - HĐND huyện.pdf

Tin liên quan

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) Hội đồng nhân dân huyện khóa...(28/07/2023 11:17 SA)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ...(12/04/2023 1:01 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Bảy (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ...(07/04/2023 9:04 SA)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(22/12/2022 4:38 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(07/01/2022 7:51 SA)

Tin mới nhất

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) Hội đồng nhân dân huyện khóa...(28/07/2023 11:17 SA)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ...(12/04/2023 1:01 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Bảy (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ...(07/04/2023 9:04 SA)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(22/12/2022 4:38 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(07/01/2022 7:51 SA)