158 người đang online
°

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 22 - 12 - 2022
Lượt xem: 178
100%

 

STT Số hiệu Văn bản Trích yếu văn bản File tải về
1 16/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện "Giám sát công tác quản lý quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2022. Tải về
2 17/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Thuận Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tải về
3 18/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam. Tải về
4 19/NQ-HĐND Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tải về
5 20/NQ-HĐND Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tải về
6 21/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2023. Tải về
7 22/NQ-HĐND Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. Tải về
8 23/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 Tải về
9 24/NQ-HĐND Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh Quyết định chủ trương các dự án đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 (lần 3). Tải về
10 25/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 3). Tải về
11 26/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 (đối với nguồn thu tiền sử dụng đất). Tải về
12 27/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 Tải về

 

 


Nghị quyết số 16.pdf | Nghị quyết số 17.pdf | Nghị quyết số 18.pdf | Nghị quyết số 19.pdf | Nghị quyết số 20.pdf | Nghị quyết số 21.pdf | Nghị quyết số 22.pdf | Nghị quyết số 24.pdf | Nghị quyết số 25.pdf | Nghị quyết số 26.pdf | Nghị quyết số 27.pdf | NQ 23 - HDND huyen.pdf

Tin liên quan

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) Hội đồng nhân dân huyện khóa...(28/07/2023 11:17 SA)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ...(12/04/2023 1:01 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Bảy (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ...(07/04/2023 9:04 SA)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(05/08/2022 4:30 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(07/01/2022 7:51 SA)

Tin mới nhất

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) Hội đồng nhân dân huyện khóa...(28/07/2023 11:17 SA)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ...(12/04/2023 1:01 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Bảy (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ...(07/04/2023 9:04 SA)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(05/08/2022 4:30 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(07/01/2022 7:51 SA)