15 người đang online
°

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 07 - 01 - 2022
Lượt xem: 30
100%

 

STT Số hiệu Văn bản Trích yếu File tải về
1 47/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 47/NQ-HĐND
2 48/NQ-HĐND về bổ sung chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn 2021-2025 (lần 1) 48/NQ-HĐND
3 49/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 1) 49/NQ-HĐND
4 50/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 50/NQ-HĐND
5 51/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 51/NQ-HĐND
6 52/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 52/NQ-HĐND

 

 

 


NQ 47-HĐND.pdf | NQ 48-HĐND.pdf | NQ 49-HĐND.pdf | NQ 50-HĐND.pdf | NQ 51-HĐND.pdf | NQ 52-HĐND.pdf

Tin liên quan

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(05/08/2022 4:30 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(05/09/2021 4:21 SA)

Tin mới nhất

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(05/08/2022 4:30 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(05/09/2021 4:21 SA)