0 người đang online
°

Thông báo về việc lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 11 - 08 - 2021
Lượt xem: 61
100%

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  * ĐÍNH KÈM CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN:

          1. Thông báo số 424/TB-UBND.pdf

          2. Báo cáo tóm tắt QHSDĐ huyện Thuận Nam 2030.pdf

          3. Bản đồ quy hoạch đất huyện Thuận Nam giai đoạn 2021-2030 FULL

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo số 519/TB-UBND về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Nam(04/10/2021 9:21 CH)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thuận Nam.(19/04/2019 2:47 SA)

UBND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam.(15/12/2018 2:36 SA)

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thuận Nam(07/02/2018 2:12 SA)

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá 20 quyền sử dụng đất ở tại Khu A9 thuộc Khu dân...(08/12/2017 2:08 SA)