1 người đang online
°

Thông báo số 519/TB-UBND về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Nam

Đăng ngày 04 - 10 - 2021
Lượt xem: 119
100%

 

          Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

           Ngày 01/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam ban hành Thông báo số 519/TB-UBND về công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Nam.

          Xem chi tiết tại đây:

                1. Thông báo số 519/TB-UBND.pdf
                 
               2. Quyết định số 435/QĐ-UBND.pdf
 
 
 
 


 

Cac PL KHSD dat 2021 Thuan Nam - kem theo QD.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo về việc lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh...(11/08/2021 4:19 SA)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thuận Nam.(19/04/2019 2:47 SA)

UBND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam.(15/12/2018 2:36 SA)

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thuận Nam(07/02/2018 2:12 SA)

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá 20 quyền sử dụng đất ở tại Khu A9 thuộc Khu dân...(08/12/2017 2:08 SA)