2 người đang online
°

Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc UBND huyện năm 2019

Đăng ngày 14 - 07 - 2020
Lượt xem: 16
100%

 

STT Đơn vị Văn bản
1 UBND huyện Thuận Nam  Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2019.pdf 
2 Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện  BC 09 - đánh giá PCTN năm 2019 
3 Phòng Tư pháp  Báo cáo công tác PCTN năm 2019.pdf
4 Phòng Lao động thương binh và Xã hội bao cao phong chong tham nhung năm 2019.pdf 
5 Phòng Tài chính - Kế hoạch Báo cáo công tác PCTN năm 2019.pdf 
6 Phòng Giáo dục và Đào tạo  Báo cáo công tác PCTN năm 2019.pdf
Báo cáo công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2020.pdf 
7 Phòng Kinh tế - Hạ tầng   Báo cáo công tác PCTN năm 2019.pdf
8 UBND Xã Phước Nam  Báo cáo công tác PCTN năm 2019.pdf 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Danh mục tài liệu báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021(11/05/2022 8:40 SA)

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021(05/05/2022 10:06 SA)

Thông báo số 28/TB-PTCKH về thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Minh năm 2020(09/11/2021 9:23 CH)

Thông báo số 45/TB-PTCKH về thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Diêm năm 2020(09/11/2021 9:23 CH)

Thông báo số 42/TB-PTCKH về thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Minh năm 2019(09/11/2021 9:23 CH)