34 người đang online
°

Ninh Thuận công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận đến năm 2016.

Đăng ngày 24 - 03 - 2017
Lượt xem: 19
100%

</p>

 

Theo đó, có tổng số 110 văn bản (21 Nghị quyết, 89 Quyết định) hết hiệu lực hoặc ngưng hiệu lực một phần và 10 Quyết định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2016.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/3/2017./.

Chi tiết Quyết định tải tại đây.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận...(18/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ Quyết định số 312/2005/QĐ-UBND ngày 12/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận...(18/04/2017 1:51 SA)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.(14/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ Quyết định số 202/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 và một số nội dung của Quyết định số...(12/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ một số Quyết định của UBND tỉnh về quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo...(12/04/2017 1:51 SA)