73 người đang online
°

Về việc bãi bỏ Quyết định số 312/2005/QĐ-UBND ngày 12/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Đăng ngày 18 - 04 - 2017
Lượt xem: 108
100%

</p>

 

Theo đó, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh hoạt động theo quy chế của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Tải file Quyết định tại đây.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận...(18/04/2017 1:51 SA)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.(14/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ Quyết định số 202/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 và một số nội dung của Quyết định số...(12/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ một số Quyết định của UBND tỉnh về quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo...(12/04/2017 1:51 SA)

Bãi bỏ Quyết định 82/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định giải quyết thủ...(12/04/2017 1:51 SA)