29 người đang online
°

Về việc bãi bỏ Quyết định số 202/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 và một số nội dung của Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016, Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Đăng ngày 12 - 04 - 2017
Lượt xem: 29
100%

Ngày 11/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 202/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 và một số nội dung của Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016, Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận. </p>

 


Nội dung Quyết định

Xem nội dung chi tiết tại đây.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận...(18/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ Quyết định số 312/2005/QĐ-UBND ngày 12/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận...(18/04/2017 1:51 SA)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.(14/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ một số Quyết định của UBND tỉnh về quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo...(12/04/2017 1:51 SA)

Bãi bỏ Quyết định 82/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định giải quyết thủ...(12/04/2017 1:51 SA)