103 người đang online
°

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.

Đăng ngày 14 - 04 - 2017
Lượt xem: 40
100%

Ngày 12/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.<br>

 

Theo đó, Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/4/2017 và thay thế Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 23/01/2017.

Nội dung chi tiết tải tại đây.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận...(18/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ Quyết định số 312/2005/QĐ-UBND ngày 12/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận...(18/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ Quyết định số 202/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 và một số nội dung của Quyết định số...(12/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ một số Quyết định của UBND tỉnh về quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo...(12/04/2017 1:51 SA)

Bãi bỏ Quyết định 82/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định giải quyết thủ...(12/04/2017 1:51 SA)