2 người đang online
°

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Đăng ngày 07 - 12 - 2017
Lượt xem: 35
100%

</p>

 

Theo đó, Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Tổng Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017 là 56.333,15 ha (xã Phước Hà: 17.890,26 ha; xã Phước Nam: 3.384,48 ha; xã Phước Ninh: 2.678,81 ha; xã Nhị Hà: 5.109,44 ha; xã Phước Dinh: 13.147,14 ha; xã Phước Minh: 7.766,87 ha; xã Phước Diêm: 5.066,22 ha; xã Cà Ná: 1.289,93 ha);
2. Kế hoạch thu hồi đất năm năm 2017 của huyện với tổng diện tích 984,32 ha (Phước Nam: 39,32 ha; Phước Ninh 2,61 ha; Nhị Hà 1,50 ha; Phước Dinh: 186,20 ha; Phước Minh 0,03 ha; Phước Diêm 718,87 ha);
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 của huyện với tổng diện tích 990,25 ha (Phước Hà: 0,50 ha; Phước Nam: 41,58 ha; Phước Ninh:3,11 ha; Nhị Hà: 2,17 ha; Phước Dinh 186,70 ha; Phước Minh: 0,53 ha; Phước Diêm: 719,37 ha; Cà Ná: 36,29 ha).
4. Kế hoạch đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2017 của huyện với tổng diện tích 672,09 ha (xã Phước Nam: 0,20 ha; Phước Ninh: 1,11 ha; Phước Dinh: 650,87 ha; Phước Diêm: 19,91 ha).

Chi tiết xem tại đây.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo số 519/TB-UBND về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Nam(04/10/2021 9:21 CH)

Thông báo về việc lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh...(11/08/2021 4:19 SA)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thuận Nam.(19/04/2019 2:47 SA)

UBND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam.(15/12/2018 2:36 SA)

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thuận Nam(07/02/2018 2:12 SA)