10 người đang online
°

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 03 - 03 - 2017
Lượt xem: 27
100%

Ngày 27/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 295/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận.  

 

Theo đó, có tổng số 33 thủ tục hành chính được công bố theo quyết định. Trong đó, Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo có 30 thủ tục; lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ 03 thủ tục

Chi tiết Quyết định tải tại đây.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận...(18/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ Quyết định số 312/2005/QĐ-UBND ngày 12/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận...(18/04/2017 1:51 SA)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.(14/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ Quyết định số 202/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 và một số nội dung của Quyết định số...(12/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ một số Quyết định của UBND tỉnh về quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo...(12/04/2017 1:51 SA)