58 người đang online
°

Về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa liên thông" tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận.

Đăng ngày 08 - 04 - 2017
Lượt xem: 19
100%

Ngày 04/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

 

Xem nội dung chi tiết tại đây.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận...(18/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ Quyết định số 312/2005/QĐ-UBND ngày 12/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận...(18/04/2017 1:51 SA)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.(14/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ Quyết định số 202/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 và một số nội dung của Quyết định số...(12/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ một số Quyết định của UBND tỉnh về quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo...(12/04/2017 1:51 SA)