52 người đang online
°

Bãi bỏ Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 04/3/2013, Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015; Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Đăng ngày 07 - 04 - 2017
Lượt xem: 5
100%

</p>

 


Nội dung Quyết định

Tải file Quyết định tại đây.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận...(18/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ Quyết định số 312/2005/QĐ-UBND ngày 12/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận...(18/04/2017 1:51 SA)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.(14/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ Quyết định số 202/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 và một số nội dung của Quyết định số...(12/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ một số Quyết định của UBND tỉnh về quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo...(12/04/2017 1:51 SA)