0 người đang online
°

Quy định về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 25 - 11 - 2014
Lượt xem: 26
100%

Ngày 18/11/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 

Theo đó, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở được quy định như sau:
    1.Đối với khu vực đô thị.
a) Thửa đất được tách phải có diện tích tối thiểu 'là 40m2 trở lên và cạnh ngắn nhất của thửa đất được tách tối thiểu phải là 3,5m.
b) Diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách tối thiểu là 40m2 và cạnh ngắn nhất của thửa đất tối thiểu phải là 3,5m và khoảng cách cạnh cách cạnh không được nhỏ hơn 3m.

    2. Đối với khu vực nông thôn.
a) Thửa đất được tách sau khi tách thửa phải có diện tích tối thiểu là 80m2 trở lên và cạnh ngắn nhất của thửa đất được tách sau khi tách thửa tối thiểu phải là 5,0m.
b) Diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách tối thiểu là 100m2 và cạnh ngắn nhất của thửa đất bị tách thửa sau khi tách thửa tối thiểu phải là 5,Om.

    3. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này là diện tích đã trừ chỉ giới xây dựng (nếu có).

* Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp được quy định như sau:

    1.   Đối với địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
a)   Thửa đất được tách phải có diện tích tối thiểu là 300m2 trở lên và cạnh ngắn nhất của thửa đất tối thiểu phải là 7m.
b)   Diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách tối thiểu là 300m2 và cạnh ngắn nhất tối thiểu phải là 7m và khoảng cách cạnh cách cạnh không được nhỏ hơn 5m.

    2.   Đối với địa bàn các thị trấn.
a)   Thửa đất được tách sau khi tách thửa phải có diện tích tối thiểu là 500m2 trở lên.                       .        
b)   Diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách tối thiểu là 500m2.

    3.   Đối với các xã đồng bằng.
a)   Thửa đất được tách phải có diện tích tối thiểu là 750m2 trở lên.
b)   Diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách tối thiểu là 75 Om2.

    4.   Đối với các xã trung du.
a)   Thửa đất được tách phải có diện tích tối thiểu là 1 .OOOm2 trở lên.
b)   Diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách tối thiểu là l.OOOm2.

    5.   Đối với các xã miền núi.
a)   Thửa đất được tách phải có diện tích tối thiểu là 2.000m2 trở lên.
b)   Diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách tối thiểu là 2.000m2.

    6.  Người sử dụng đất được phép tách thửa nếu diện tích tối thiểu của thửa đất trước và sau khi tách đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 3 Quy định này.

Tải file Quyết định tại đây

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo số 519/TB-UBND về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Nam(04/10/2021 9:21 CH)

Thông báo về việc lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh...(11/08/2021 4:19 SA)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thuận Nam.(19/04/2019 2:47 SA)

UBND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam.(15/12/2018 2:36 SA)

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thuận Nam(07/02/2018 2:12 SA)