76 người đang online
°

Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận năm 2022

Đăng ngày 02 - 01 - 2023
Lượt xem: 159
100%

 

Ngày 31/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận năm 2022, cụ thể: 

1. Công nhận 65 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022, gồm: 09 sản phẩm đạt tiêu chuẩn hạng 4 sao và 56 sản phẩm đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

2. Sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh tại khoản 1 Điều này được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP; được sử dụng Tem Chứng nhận “OCOP Ninh Thuận” và thứ hạng sao in, dán trên bao bì sản phẩm theo quy định hiện hành.

3. Kết quả công nhận phân hạng sản phẩm OCOP có giá trị trong 03 (ba) năm, kể từ ngày Quyết định được ký ban hành.

 

Xem chi tiết Văn bản tại đây:  Quyết định số 752/QĐ-UBND


qd cong nhan sp ocop 2022.pdf

Tin liên quan

Thuận Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, đào tạo cán bộ thực hiện Chương trình OCOP(02/12/2022 8:31 SA)

Quyết định tổ chức lại Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản...(12/08/2022 10:54 SA)

Thông báo Kết quả cuộc họp của Tổ tư vấn và các chủ thể tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP...(08/08/2022 10:59 SA)

Tin mới nhất

Thuận Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, đào tạo cán bộ thực hiện Chương trình OCOP(02/12/2022 8:31 SA)

Quyết định tổ chức lại Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản...(12/08/2022 10:54 SA)

Thông báo Kết quả cuộc họp của Tổ tư vấn và các chủ thể tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP...(08/08/2022 10:59 SA)