201 người đang online
°

Thuận Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, đào tạo cán bộ thực hiện Chương trình OCOP

Đăng ngày 02 - 12 - 2022
Lượt xem: 98
100%

Sáng ngày 30/11/2022, UBND huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, đào tạo cán bộ thực hiện Chương trình OCOP các cấp, cá nhân tham gia chu trình OCOP thuộc Chương trình OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2022 cho 45 học viên là Thành viên Hội đồng và Tổ Giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP cấp huyện; cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện và các đơn vị liên quan; Lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách Chương trình OCOP cấp xã; Chủ thể sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất đang sản xuất, kinh doanh sản phẩm trên địa bàn.

 

Tại hội nghị, các học viên được tìm hiểu về những nội dung trọng tâm của chương trình OCOP; Hướng dẫn bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; Hướng dẫn và chuẩn hoá sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch; Thực hành đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

Qua tập huấn nhằm trang bị cho các cán bộ phụ trách các cấp, chủ thể sản xuất về kiến thức chương trình OCOP. Hỗ trợ các địa phương trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đặc biệt trong công tác đánh giá sản phẩm tiềm năng, chuẩn bị hồ sơ sản phẩm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; đồng thời, hỗ trợ các chủ thể sản xuất tham gia Chương trình OCOP nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua chương trình.

Tin liên quan

Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm thuộc Chương trình...(02/01/2023 10:45 SA)

Quyết định tổ chức lại Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản...(12/08/2022 10:54 SA)

Thông báo Kết quả cuộc họp của Tổ tư vấn và các chủ thể tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP...(08/08/2022 10:59 SA)

Tin mới nhất

Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm thuộc Chương trình...(02/01/2023 10:45 SA)

Quyết định tổ chức lại Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản...(12/08/2022 10:54 SA)

Thông báo Kết quả cuộc họp của Tổ tư vấn và các chủ thể tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP...(08/08/2022 10:59 SA)