603 người đang online
°

Tài liệu nghiên cứu, học tập và nhận thức về chuyển đổi số

Đăng ngày 22 - 08 - 2022
Lượt xem: 103
100%

 

            Bộ Thông Tin và Truyền thông đã biên soạn các tài liệu để hướng dẫn cho Tổ công nghệ số cộng đồng và cho người dân để sử dụng và coi đây là tài liệu nghiên cứu, học tập và nhận thức về chuyển đổi trong hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tập trung vào 06 nội dung quan trọng để hướng dẫn người dân bao gồm: (1) Sử dụng dịch vụ công trực tuyến; (2) Thanh toán không dùng tiền mặt; (3) Mua bán trên sàn thương mại điện tử Voso, Postmart; (4) Sử dụng nền tảng số Việt Nam do địa phương lựa chọn; (5) Kỹ năng sử dụng phần mềm đảm bảo an toàn thông tin mạng cơ bản; (6) Nội dung quan trọng khác theo định hướng, chỉ đạo của Chính quyền địa phương.

            Xem chi tiết và tải tài liệu tại 2 File bên dưới:

            1. Tài liệu Hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng (06 nội dung trên)

            2. Tài liệu Phổ cập kỹ năng cộng đồng     

 

  


Tài liệu hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng- 6 nhiệm vụ.pdf | 2. Tài liệu Phổ cập kỹ năng số cộng đồng.pdf

Tin liên quan

Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính, Dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia(06/07/2023 10:21 SA)

Huyện Thuận Nam tổ chức tập huấn sử dụng, khai thác các dịch vụ của tỉnh Ninh Thuận(10/11/2022 1:48 CH)

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số cấp xã(22/08/2022 3:29 CH)

Tin mới nhất

Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính, Dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia(06/07/2023 10:21 SA)

Huyện Thuận Nam tổ chức tập huấn sử dụng, khai thác các dịch vụ của tỉnh Ninh Thuận(10/11/2022 1:48 CH)

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số cấp xã(22/08/2022 3:29 CH)