278 người đang online
°

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số cấp xã

Đăng ngày 22 - 08 - 2022
Lượt xem: 159
100%

 

Tài liệu chương trình chuyển đổi số cấp xã gồm 6 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Nhận thức chung về chuyển đổi số

- Chuyên đề 2: Chính phủ số

- Chuyên đề 3: Kinh tế số

- Chuyên đề 4: Xã hội số

- Chuyên đề 5: Kỹ năng xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cấp xã

- Chuyên đề 6: Triển khai mạng lưới chuyển đổi số cấp xã

 


1. Chuyên đề 1_ Nhận thức chung về CĐS.pdf | 2. Chuyên đề 2_Chính phủ số.docx | 3. Chuyên đề 3_Kinh tế số.docx | 4. Chuyên đề 4_Xã hội số.docx | 5. Chuyên đề 5_Kỹ năng xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cấp xã.docx | 6. Chuyên đề 6_Triển khai mạng lưới chuyển đổi số cấp xã.docx

Tin liên quan

Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính, Dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia(06/07/2023 10:21 SA)

Huyện Thuận Nam tổ chức tập huấn sử dụng, khai thác các dịch vụ của tỉnh Ninh Thuận(10/11/2022 1:48 CH)

Tài liệu nghiên cứu, học tập và nhận thức về chuyển đổi số(22/08/2022 3:20 CH)

Tin mới nhất

Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính, Dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia(06/07/2023 10:21 SA)

Huyện Thuận Nam tổ chức tập huấn sử dụng, khai thác các dịch vụ của tỉnh Ninh Thuận(10/11/2022 1:48 CH)

Tài liệu nghiên cứu, học tập và nhận thức về chuyển đổi số(22/08/2022 3:20 CH)