4 người đang online
°

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 theo Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục Quốc dân giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn huyện Thuận Nam

Đăng ngày 18 - 04 - 2022
Lượt xem: 21
100%

Tiếp tục triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc, giao tiếp, hội nhập. Ngày 15/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục Quốc dân giai đoạn 2018 – 2025.

 

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, 20% đến 30% số cơ sở giáo dục mầm non triển khai hoạt động cho trẻ làm quen với ngoại ngữ; 10% số cơ sở giáo dục mầm non có phòng dạy tiếng Anh; 100% giáo viên tiếng Anh giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non đạt chuẩn trình độ tiếng Anh theo quy định. Đối với giáo dục phổ thông: Phấn đấu đến năm học 2023-2024 có từ 30% đến 40% các trường Tiểu học có lớp làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 (tối thiểu 2 tiết/tuần); 100% giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo quy định cho từng cấp học và đến năm 2025, phấn đấu 100% học sinh từ lớp 3 được học chương trình tiếng Anh 10 năm; 100% giáo viên ngoại ngữ được tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn về phương pháp giảng dạy; 100% các trường có phòng học ngoại ngữ và tủ sách ngoại ngữ

Để đạt được các mục tiêu trên, trong thời gian tới cần triển khai đảm bảo đủ chương trình, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu dạy và học ngoại ngữ cho các cấp học, đặc biệt là triển khai thực hiện chương trình dạy học ngoại ngữ 10 năm, bắt đầu từ lớp 3 và đạt 100% vào năm học 2024-2025. Đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ trong chương trình giáo dục với nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với các cấp học, trình độ đào tạo; xây dựng các dữ liệu ngân hàng câu hỏi, phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ của người học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo môn ngoại ngữ. Phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, việc tuyển dụng giáo viên tiếng Anh phải đạt chuẩn theo quy định. Đến năm 2025, 100% các trường Tiểu học trên địa bàn huyện có đủ giáo viên dạy tiếng Anh theo chương trình GDPT mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy học ở các cơ sở giáo dục, đảm bảo yêu cầu dạy học ngoại ngữ đạt hiệu quả và chất lượng cao....

Tin liên quan

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam 6 tháng đầu năm...(10/06/2022 4:15 CH)

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam tháng 5/2022(19/05/2022 4:50 CH)

UBND huyện ban hành kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên...(16/05/2022 4:53 CH)

UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 29/3/2022 của Ban...(11/05/2022 1:45 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn huyện...(11/05/2022 1:40 CH)

Tin mới nhất

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam 6 tháng đầu năm...(10/06/2022 4:15 CH)

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam tháng 5/2022(19/05/2022 4:50 CH)

UBND huyện ban hành kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên...(16/05/2022 4:53 CH)

UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 29/3/2022 của Ban...(11/05/2022 1:45 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn huyện...(11/05/2022 1:40 CH)