96 người đang online
°

Thuận Nam tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Đăng ngày 22 - 02 - 2023
Lượt xem: 131
100%

 

Năm 2023, UBND huyện tăng cường tiếp công dân và tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật đơn thư mới phát sinh ngay từ cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

Theo đó trong tháng 02/2023, huyện Thuận Nam đã tiếp 12 lượt/12 người, trong đó: UBND huyện và các cơ quan chuyên môn tiếp định kỳ và thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân huyện là 02 ngày/07 lượt/07 người; UBND các xã thực hiện việc tiếp công dân định kỳ và thường xuyên tại trụ sở UBND xã là 32 ngày/05 lượt/05 người. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc tranh chấp đất đai giữa các hộ dân; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ tại các dự án... Huyện-Xã tiếp nhận 34 đơn (08 khiếu nại, 26 kiến nghị). Cấp huyện đã giải quyết: 06/17 đơn, đang giải quyết 11 đơn (05 khiếu nại, 06 kiến nghị), đạt 35,3%. Cấp xã: đã giải quyết: 12/17 đơn, đang giải quyết 05 đơn kiến nghị, đạt 70,6%. Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung giải quyết đơn thư phấn đấu không để tồn đơn./.

Tin liên quan

Hưởng ứng “Tuần lễ giao dịch sàn thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận”(09/06/2023 10:59 SA)

THÔNG BÁO Thông báo về việc dừng tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình,...(28/02/2023 1:41 CH)

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức 228 đợt truy quét chống phá rừng(10/11/2022 2:03 CH)

Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận và xử lý trên 200 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân(10/11/2022 1:46 CH)

Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(26/10/2022 3:05 CH)

Tin mới nhất

Hưởng ứng “Tuần lễ giao dịch sàn thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận”(09/06/2023 10:59 SA)

THÔNG BÁO Thông báo về việc dừng tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình,...(28/02/2023 1:41 CH)

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức 228 đợt truy quét chống phá rừng(10/11/2022 2:03 CH)

Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận và xử lý trên 200 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân(10/11/2022 1:46 CH)

Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(26/10/2022 3:05 CH)