47 người đang online
°

Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận và xử lý trên 200 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân

Đăng ngày 10 - 11 - 2022
Lượt xem: 240
100%

 

Từ ngày 25/12/2021 đến 09/11/2022, Ban tiếp công dân của Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện đã tiếp 135 lượt với 142 người trong đó đã tiếp nhận trực tiếp 56 đơn, hướng dẫn người dân gửi đơn tới các cơ quan và hướng dẫn viết đơn 10 trường hợp; tiếp nhận và xử lý 23 ý kiến, kiến nghị tại trụ sở tiếp công dân và cung cấp các văn bản, chứng từ tới nội dung khiếu nại của người dân là 10 trường hợp. Tổng số đơn thư tiếp nhận và xử lý trong năm là 211 đơn, trong đó tiếp nhận trực tiếp tại phòng tiếp công dân 56 đơn, tiếp nhận và xử lý đơn thư do UBND tỉnh, HĐND tỉnh, HĐND huyện, các ban ngành tỉnh và bưu điện gửi tới là 144 đơn và đề xuất Trưởng ban tiếp công dân huyện lưu 11 đơn do đơn đã được các cơ quan chuyên môn huyện trả lời nhiều lần, nhưng người dân vẫn cố tình gửi đơn.

Qua đó, đã kịp thời phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện , UBND các xã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trả lời bằng văn bản cho công dân và chuyển đơn cho các ngành chức năng giải quyết theo thẩm quyền, các vụ việc đều được mở sổ sách ghi chép, theo dõi đầy đủ theo quy định.

Tin liên quan

Hưởng ứng “Tuần lễ giao dịch sàn thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận”(09/06/2023 10:59 SA)

THÔNG BÁO Thông báo về việc dừng tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình,...(28/02/2023 1:41 CH)

Thuận Nam tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (22/02/2023 1:11 CH)

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức 228 đợt truy quét chống phá rừng(10/11/2022 2:03 CH)

Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(26/10/2022 3:05 CH)

Tin mới nhất

Hưởng ứng “Tuần lễ giao dịch sàn thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận”(09/06/2023 10:59 SA)

THÔNG BÁO Thông báo về việc dừng tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình,...(28/02/2023 1:41 CH)

Thuận Nam tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (22/02/2023 1:11 CH)

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức 228 đợt truy quét chống phá rừng(10/11/2022 2:03 CH)

Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(26/10/2022 3:05 CH)