4 người đang online
°

Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân các xã trực thuộc

Đăng ngày 18 - 04 - 2022
Lượt xem: 33
100%

 

Nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành tại UBND các xã. Qua đó, kịp thời nắm bắt những tồn tại, vướng mắc để tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/4/2022 về việc tổ chức kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân các xã.

Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra tình hình thực tế ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND các xã. Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả triển khai việc ứng dụng CNTT tại xã. Cụ thể: Việc sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ; tình hình ứng dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD-Office); tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển trên môi trường mạng; việc xử lý công việc tròn khâu, ứng dụng chữ ký số trên phần mềm TD-Office. Hạ tầng kỹ thuật trang thiết bị công nghệ thông tin, công tác triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II tại xã. Tình hình thực hiện tròn khâu, đúng quy trình trong tiếp nhận, xử lý và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua phần mềm một cửa điện tử; Công tác số hóa hồ sơ giải quyết TTHC và tình hình niêm yết, công khai, minh bạch các Quyết định danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại bộ phận một cửa xã. Dự kiến thời gian kiểm tra vào tháng 5/2022.

Tin liên quan

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam 6 tháng đầu năm...(10/06/2022 4:15 CH)

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam tháng 5/2022(19/05/2022 4:50 CH)

UBND huyện ban hành kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên...(16/05/2022 4:53 CH)

UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 29/3/2022 của Ban...(11/05/2022 1:45 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn huyện...(11/05/2022 1:40 CH)

Tin mới nhất

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam 6 tháng đầu năm...(10/06/2022 4:15 CH)

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam tháng 5/2022(19/05/2022 4:50 CH)

UBND huyện ban hành kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên...(16/05/2022 4:53 CH)

UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 29/3/2022 của Ban...(11/05/2022 1:45 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn huyện...(11/05/2022 1:40 CH)