4 người đang online
°

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực biển và Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC về lĩnh vực biển thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện.

Đăng ngày 24 - 05 - 2021
Lượt xem: 19
100%

 

          Ngày 17/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 894/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực biển thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện có biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và  Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực biển thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện có biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

           Xem chi tiết: 

   1. QĐCT 894_Công bố Danh mục TTHC thuộc Lĩnh vực biển.pdf

   2. QĐCT 913_ Phê duyệt Quy trình TTHC thuộc Lĩnh vực biển.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy trình nội bộ...(18/11/2021 9:23 CH)

Quyết định số 1997/QĐ-UBND về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực đấu thầu,...(19/10/2021 9:22 CH)

Quyết định 1865/QĐ-UBND về Danh mục TTHC trong lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực đầu tư theo phương...(26/09/2021 9:20 CH)

Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục...(21/09/2021 9:20 CH)

Quyết định 1778/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay...(20/09/2021 9:20 CH)