0 người đang online
°

Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 18 - 11 - 2021
Lượt xem: 23
100%

 

         Ngày 18/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2184/QĐ-UBND  về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

           Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 2184/QĐ-UBND.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định số 1997/QĐ-UBND về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực đấu thầu,...(19/10/2021 9:22 CH)

Quyết định 1865/QĐ-UBND về Danh mục TTHC trong lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực đầu tư theo phương...(26/09/2021 9:20 CH)

Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục...(21/09/2021 9:20 CH)

Quyết định 1778/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay...(20/09/2021 9:20 CH)

Quyết định số 1799/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ...(18/09/2021 9:20 CH)