0 người đang online
°

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Văn bản số 403/UBND-KTTH ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đăng ngày 27 - 02 - 2019
Lượt xem: 31
100%

Thực hiện Văn bản số 403/UBND-KTTH ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương nghiên cứu xử lý các nội dung nổi cộm, bức xúc qua đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh;  

 

Qua kiểm tra, rà soát các văn bản có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Phước Dinh như sau:

 1. Sớm thông báo về quy hoạch sử dụng đất sau khi có chủ trương dừng xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân ổn định cuộc sống.

        -> Chủ trương đầu tư Dự án nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận đã dừng thực hiện theo Nghị quyết số 31/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội. Ngày 16/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có Báo cáo số 16/BC-UBND về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và đề xuất chuyển đổi mặt bằng quy hoạch địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương sớm ban hành Quyết định bãi bỏ các Quyết định phê duyệt quy hoạch địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 nhằm khôi phục các quyền của người sử dụng đất (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, thế chấp,…).

Sau khi Bộ Công thương ban hành Quyết định bãi bỏ các Quyết định phê duyệt quy hoạch địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1; đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh hủy bỏ các thông báo thu hồi đất, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam sẽ tiếp tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật. Về quy hoạch sử dụng đất, tại khu vực dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 được xác định trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản), giữ nguyên hiện trạng ban đầu.


2. Cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, xây dựng khu tái định cư- di dân sau khi dừng xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

        -> Sau khi dừng Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 - 2023 và Thông báo số 416/TB-VPCP ngày 29/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP tại Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 và Kế hoạch số 5022/KH-UBND về triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 416/TB-VPCH, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện xây dựng phương án đảm bảo ổn định sản xuất, đời sống Nhân dân và phát triển khu dân cư đối với vị trí trước đây quy hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1- thuộc xã Phước Dinh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã hoàn thành xây dựng đề cương chi tiết, phương án đảm bảo ổn định sản xuất, đời sống Nhân dân và phát triển khu dân cư đối với vị trí trước đây quy hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1- thuộc xã Phước Dinh (trong đó có phương án đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, xây dựng khu tái định cư - di dân...) trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, sớm hoàn thành đề án trình Bộ, ngành Trung ương để xem xét đầu tư theo quy định. Sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện sẽ thông tin cụ thể đến Nhân dân được biết.

Tin liên quan

Tin mới nhất

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Phước Diêm (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018 2:29 SA)

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Cà Ná (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018 2:28 SA)

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Phước Ninh (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018 2:28 SA)

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Nhị Hà (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018 2:28 SA)

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Phước Hà (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018 2:28 SA)