3 người đang online
°

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Nhị Hà (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))

Đăng ngày 18 - 07 - 2018
Lượt xem: 30
100%

</p>

 

      1. Hồ Sông Biêu thả nước để tưới cho cây trồng và gia súc uống nhưng thả không đủ nước làm cây trồng bị chết nhiều. Đề nghị ngành cấp trên xem xét mở thêm phiên nước để đủ nước cho cây trồng, vật nuôi và nước sinh hoạt.

    Trả lời: Ngày 18/4/2018, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về phòng chống hạn năm 2018 trên địa bàn huyện với các mục tiêu chính là không để nhân dân thiếu nước sinh hoạt; không để nhân dân thiếu đói; không để phát sinh dịch bệnh; tập chung quyết liệt chuyển đổi cây trồng tiết kiệm nước, bảo vệ đàn gia súc. Do vậy yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Nhị Hà phối hợp với Trạm Thủy nông huyện, tổ chức điều tiết nước tưới đảm bảo theo kế hoạch đề ra, không để cây trồng bị chết và thiếu nước uống cho đàn gia súc.

     2. Ông Nguyễn Quang Minh (cử tri thôn 2) có ý kiến hiện nay Họng nước Ăn xây dựng bị treo cao nên bà con theo nước vào ruộng không đủ nước tưới; đề nghị ngành cấp trên xem xét cho làm lại để hạ Họng nước Ăn xuống thấp mới đủ lượng nước tưới sản xuất.

     Trả lời: Theo báo cáo của Trạm Thủy nông, hiện trạng Họng nước Ăn nằm trên tuyến kênh Cà tiêu được xây dựng theo thiết kế và phù hợp với vùng tưới của thôn Nhị Hà 2. Để đảm bảo lượng nước tưới phục vụ sản xuất, yêu cầu UBND xã chỉ đạo Tổ thủy nông nội đồng tổ chức nạo vét kênh mương phía dưới họng nước do bồi lắp lâu năm, nên lượng nước đến đồng ruộng bị chậm dẫn đến thiếu nước như cử tri phản ánh.

      3. Ông Phạm Hữu Đức (cử tri thôn 3) làm thủ tục cấp sổ đỏ đất, đã cung cấp hồ sơ thủ tục gửi chính quyền xã hơn 10 năm nay nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ cho gia đình; đề nghị cấp trên cần kiểm tra xem xét, chấn chỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo quy định.

     Trả lời: Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh  Ninh Thuận về việc công bố thủ tục hành chính chuần hóa lĩnh vực đất đai giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện và cấp xã thì thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp lần đầu) kể từ khi bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ đầu vào, thời gian thực hiện là 30 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất). Ông Phạm Hữu Đức trình bày có nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân xã Nhị Hà hơn 10 năm nay nhưng vẫn chưa giải quyết, vấn đề này đề nghị ông mang theo giấy biên nhiện khi nộp hồ sơ (nếu có) đăng ký làm việc trực tiếp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhị Hà để được xem xét, giải quyết; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân xã phải trả lại hồ sơ và có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

      4. Gia đình ông Nguyễn Luồn, cử tri thôn 3 có đất nằm trên vùng dự án Công nghệ cao của Công ty Long Vân, xã Nhị Hà; hiện nay Công ty đến lấy đất nhưng không biết lấy khoảng bao nhiêu và vị trí nào không cho ông biết; đồng thời đền bù không thỏa đáng vì đất này làm từ năm 1996 đến nay đã được đầu tư rất nhiều, gia đình còn phải nuôi 4 hộ và con ăn học đề nghị cấp trên xem xét lại.

      Trả lời: Thực hiện dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao Nhị Hà, hộ ông Nguyễn Luồn có diện tích 197.752,1 m2 nằm trong dự án (vị trí các thửa đất thu hồi của ông Luồn đã được đo đạc, kiểm kê ngoải thực địa có sự chứng kiến của hộ gia đình ông, đồng thời được công khai tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Nhị Hà). Theo kết luận Thanh tra số 1320/KL-UBND ngày 14/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về kết quả thanh tra toàn diện về tình hình quản lý, sử dụng đất tại khu vực hồ Sông Biêu, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam thì ông Nguyễn Luồn (Nguyễn Luồng) nằm trong 22 trường hợp lấn, chiếm đất rừng thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang nên không đủ điều kiện bồi thường theo quy định; tại Thông báo số 109/TB-VPUB ngày 30/3/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại cuộc họp kiểm tra thực địa, chỉ đạo xử lý công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao Nhị Hà, huyện Thuận Nam đã chấp thuận hỗ trợ là 9.000 đồng/m2 đối với diện tích có tác động, canh tác của hộ dân.

Xem chi tiết tại đây.Tin liên quan

Tin mới nhất

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Văn bản số 403/UBND-KTTH ngày 30/01/2019 của Ủy ban...(27/02/2019 2:40 SA)

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Phước Diêm (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018 2:29 SA)

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Cà Ná (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018 2:28 SA)

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Phước Ninh (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018 2:28 SA)

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Phước Hà (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018 2:28 SA)