3 người đang online
°

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Phước Hà (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))

Đăng ngày 18 - 07 - 2018
Lượt xem: 32
100%

</p>

 

       1. Đề nghị huyện quan tâm đầu tư xây dựng tường rào Trường PTDTBT THCS Phước Hà và sửa chữa nhà vệ sinh phục vụ năm học mới 2018-2019.

       Trả lời: Hiện tại, Trường PTDTBT THCS Phước Hà được bảo vệ, rào chắn bằng tường rào bê tông ở mặt trước, các mặt còn lại là hàng rào lưới thép B40. Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri xã Phước Hà, huyện sẽ giao Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Kinh tế-Hạ tầng tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét, xây dựng tường rào bê tông kiên cố thay cho hàng rào lưới thép B40 khi có nguồn vốn.

Về công trình nâng cấp, sửa chữa nhà vệ sinh, nhà công vụ Trường PTDTBT THCS Phước Hà, Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư; công trình được triển khai thực hiện trong tháng 5/2018; đến nay, đã hoàn thành và sẽ được nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 6/2018.

        2. Trong thời gian qua, một số học sinh không thuộc bán trú tại Trường PTDTBT THCS Phước Hà không được hưởng chế độ ăn trưa nên một số học sinh thường nghỉ học một buổi chiều. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét tạo điều kiện cho học sinh không thuộc bán trú được ăn trưa nhằm đảm bảo cho học sinh được học tập.

       Trả lời: Căn cứ Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn:

- Học sinh bán trú: Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn được Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép ở lại trường hoặc khu vực gần trường để học tập trong tuần do không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày (theo Khoản 2, Điều 3.)

- Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở phải bảo đảm một trong các điều kiện sau thì được hưởng chính sách hỗ trợ  (theo Khoản 1, Điều 4.):

+ Là học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú;

+ Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

+ Nhà ở xa trường khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá;

+ Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực II vùng dân tộc và miền núi. Nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở giao thông đi lại khó khăn.

Căn cứ Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và đặc điểm, tình hình ở địa phương, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 quy định khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đến trường, trở về nhà trong ngày và tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, UBND xã Phước Hà đã thành lập Hội đồng xét chọn học sinh bán trú trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt; những học sinh trong danh sách bán trú được phê duyệt sẽ được hưởng chế độ ăn trưa theo quy định.

        3. Việc biên chế học sinh cấp tiểu học có không quá 35 học sinh nhưng căn cứ thực tế tại xã Phước Hà thuộc vùng miền núi đặc biệt khó khăn theo quy định để đảm bảo chất lượng dạy và học thì quá cao; đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét điều chỉnh sao cho phù hợp với quy định và hợp lý với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

       Trả lời: Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học quy định: “…. Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh....”. Tuy nhiên, Thông tư chỉ quy định số lượng học sinh tối đa (không quá 35 học sinh) của mỗi lớp học mà không quy định cụ thể số lượng tối thiểu. Do đó, tùy tình hình thực tế về số lượng học sinh và biên chế giáo viên được cấp có thẩm quyền giao từng năm học, nhà trường tổ chức, biên chế số lượng học sinh mỗi lớp một cách hợp lý, đúng quy định và phù hợp với điều kiện của địa phương để công tác giáo dục được thuận lợi, đảm bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục học sinh.

       4. Đề nghị cơ quan, chức năng xem xét nâng cấp kênh chính Bắc hồ Sông Biêu để bà con có nước sản xuất lúa, vì hiện nay nhiều hộ đã khai hoang và mở rộng diện tích đất ruộng nên không đủ nước tưới sản xuất.

       Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận ý kiến của cử tri, khi nào có vốn sẽ triển khai theo quy định.

      5. Đề nghị cơ quan, chức năng hỗ trợ giống cỏ cho bà con trồng phục vụ chăn nuôi và giống cây ăn quả để bà con chuyển đổi từ cây lúa sang cây lâu năm có giá trị kinh tế cao.

       Trả lời: Ngày 31/5/2018 Ủy ban nhân dân huyện đã có Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc giao bổ sung dự toán chi NSNN để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV và xây dựng nông thôn mới năm 2018, trong đó đã phân bổ kinh phí  hỗ trợ giống cây trồng để chuyển đổi trên đất lúa đề nghị UBND xã Phước Hà căn cứ thực hiện.

       6. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét cấp giấy quyền sử dụng đất cho hộ gia đình bà Tạ Yên Thị Nhẹ đã làm thủ tục hồ sơ gửi về huyện nhưng đến nay chưa cấp sổ đỏ cho hộ (cử tri xã Phước Hà).

       Trả lời: Trường hợp hộ bà Tạ Yên Thị Nhẹ nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận-Chi nhánh Thuận Nam; sau khi thẩm định hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận-Chi nhánh Thuận Nam ban hành Văn bản số 19a/VPĐKĐĐNT-CNTN ngày 31/01/2017 về việc chuyển trả hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lý do không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị bà liên hệ đến Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận-Chi nhánh Thuận Nam để nhận lại hồ sơ.

       7. Đề nghị cơ quan, chức năng xem xét lắp đường ống nước sinh hoạt tại phía tây thôn Tân Hà mới để bà con thuận tiện sinh hoạt, vì hiện nay một số bà con vẫn phải lấy nước sông suối để phục vụ sinh hoạt của gia đình.

       Trả lời: Trên cơ sở tình hình phát triển của các địa phương, Ủy ban nhân dân huyện đã có Công văn số 195/UBND ngày 26/01/2018 về việc mở rộng, đấu nối nước sinh hoạt cho các hộ dân chưa có nước sạch trên địa bàn huyện Thuận Nam gửi Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các Dự án ODA ngành nước và các đơn vị có liên quan để đăng ký nhu cầu đầu tư cho năm 2018.

Xem chi tiết tại đây.


Tin liên quan

Tin mới nhất

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Văn bản số 403/UBND-KTTH ngày 30/01/2019 của Ủy ban...(27/02/2019 2:40 SA)

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Phước Diêm (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018 2:29 SA)

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Cà Ná (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018 2:28 SA)

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Phước Ninh (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018 2:28 SA)

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Nhị Hà (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018 2:28 SA)