6 người đang online
°

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thuận Nam.

Đăng ngày 19 - 04 - 2019
Lượt xem: 42
100%

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND, ngày 25/12/2018 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thuận Nam và Quyết định số 472/QĐ-UBND,  ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thuận Nam.. Theo đó, Các nội dung chủ yếu như sau: </p>

 

1. Tổng diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2019 là 56.333,15 ha. Trong đó:
- Đất Nông nghiệp là 43.044,29 ha;
- Đất Phi nông nghiệp 7.148,84 ha;

- Đất chưa sử dụng 6.140.02 ha.

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019:
- Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 1.909,94 ha;
- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 86,79 ha;

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,57 ha.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019.
- Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 1.909,94 ha;
- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 86,79 ha;

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,57 ha.

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích năm 2019 là 223,75 ha. Trong đó:
- Đất nông nghiệp là 0,19 ha;
- Đất phi nông nghiệp là 223,56 ha.

Chi tiết quyết định 455/QĐ-UBND tại đây.

Chi tiết quyết định 472/QĐ-UBND tại đây.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

tải bản full bản đồ tại đây.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo số 519/TB-UBND về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Nam(04/10/2021 9:21 CH)

Thông báo về việc lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh...(11/08/2021 4:19 SA)

UBND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam.(15/12/2018 2:36 SA)

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thuận Nam(07/02/2018 2:12 SA)

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá 20 quyền sử dụng đất ở tại Khu A9 thuộc Khu dân...(08/12/2017 2:08 SA)