118 người đang online
°

UBND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam.

Đăng ngày 15 - 12 - 2018
Lượt xem: 168
100%

Ngày 14-12, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua điều chỉnh quy hoạch sử đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thuận Nam. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Theo quy hoạch đến năm 2020, tổng diện tích đất sử dụng tại huyện Thuận Nam dự kiến trên 56.453 ha, trong đó: đất nông nghiệp khoảng 45.815 ha; đất phi nông nghiệp 8.877 ha và còn khoảng 1.761 ha đất chưa sử dụng. Qua rà soát, các chỉ tiêu diện tích đất được quy hoạch cơ bản bằng với chỉ tiêu UBND tỉnh phân bổ. Riêng năm 2019, căn cứ vào nhu cầu của các tổ chức, hộ gia đình và các công trình, dự án đăng ký triển khai trên địa bàn, huyện Thuận Nam dự kiến đưa vào sử dụng trên 56.330 ha; thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng 1.666 ha...

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn, các sở, ngành liên quan đóng góp ý kiến, phân tích, đánh giá các chỉ tiêu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Thuận Nam; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc quy hoạch sử dụng các loại đất đối với huyện Thuận Nam nói riêng và các địa phương khác cần lưu ý đến khung quy hoạch tổng thể chung của Chính phủ đã phê duyệt; Sở Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp các ngành liên quan và địa phương tổng rà soát lại các chỉ tiêu trong quy hoạch các loại đất để có kế hoạch phân bổ hợp lý; liên quan đến các loại đất rừng, kiên quyết không được phép đưa vào danh mục chuyển mục đích sử dụng khi chưa có ý kiến của Chính phủ; đối với các khu vực đất muối Quán Thẻ khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng phải đảm bảo đúng quy định pháp luật…

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận(09/05/2023 2:07 CH)

Công văn số 3073/UBND-KT về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất...(25/08/2022 7:45 SA)

Thông báo số 418/TB-UBND về Công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; Kế hoạch sử...(04/08/2022 8:36 SA)

Thông báo số 519/TB-UBND về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Nam(04/10/2021 9:21 CH)

Thông báo về việc lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh...(11/08/2021 4:19 SA)