7 người đang online
°

Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực chứng thực

Đăng ngày 07 - 08 - 2018
Lượt xem: 29
100%

Ngày 07 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận. </p>

 

Quyết định ban hành kèm theo Danh mục TTHC lĩnh vực chứng thực gồm 07 TTHC áp dụng chung; 05 TTHC cấp huyện; 05 TTHC cấp xã.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC trên lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC trên lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Tệp đính kèm: (QDCT1299).pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy trình nội bộ...(18/11/2021 9:23 CH)

Quyết định số 1997/QĐ-UBND về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực đấu thầu,...(19/10/2021 9:22 CH)

Quyết định 1865/QĐ-UBND về Danh mục TTHC trong lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực đầu tư theo phương...(26/09/2021 9:20 CH)

Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục...(21/09/2021 9:20 CH)

Quyết định 1778/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay...(20/09/2021 9:20 CH)