8 người đang online
°

UBND tỉnh họp thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thuận Nam

Đăng ngày 20 - 06 - 2017
Lượt xem: 26
100%

Tại cuộc họp, Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Trung đã trình bày dự thảo báo cáo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thuận Nam. Theo đó, diện tích điều chỉnh quy hoạch đất nông nghiệp đến năm 2020 trên 46.992 ha, tăng hơn 1.477 ha so với năm 2015; diện tích điều chỉnh quy hoạch đất phi nông nghiệp đến năm 2020 trên 8.544 ha, tăng hơn 4.424 ha so với năm 2015 và tăng 4.4 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ; diện tích điều chỉnh quy hoạch đất chưa sử dụng là trên 915 ha, giảm hơn 5.782 ha so với năm 2015... </p>

 Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn cần phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường có tác động đến kế hoạch sử dụng đất; phân tích đánh giá nguyên nhân diện tích đất 5 năm kỳ trước (2011 - 2015) chưa được sử dụng; phân tích nhu cầu đất ở tăng đột biến do ảnh hưởng của của các yếu tố kinh tế - xã hội, tăng dân số của vùng; cập nhật, bổ sung các quy hoạch về điện mặt trời, vùng nuôi trồng thủy sản, khu công nghiệp Phước Nam…;  đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên tại cuộc họp, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo báo cáo quy hoạch trước khi trình UBND tỉnh xem xét, thông qua./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo số 519/TB-UBND về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Nam(04/10/2021 9:21 CH)

Thông báo về việc lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh...(11/08/2021 4:19 SA)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thuận Nam.(19/04/2019 2:47 SA)

UBND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam.(15/12/2018 2:36 SA)

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thuận Nam(07/02/2018 2:12 SA)