2 người đang online
°

Tài liệu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thuận Nam để lấy ý kiến nhân dân.

Đăng ngày 24 - 12 - 2016
Lượt xem: 31
100%

Căn cứ theo Điều 8 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về thực hiện Luật Đất đai 2013, tài liệu được công khai trên cổng thông tin điện tử UBND huyện Thuận Nam lấy ý kiến nhân dân bao gồm: - Báo cáo tóm tắt ĐCQHSD đất huyện Thuận Nam đến năm 2020 - Danh mục công trình, dự án trong kỳ ĐCQH huyện Thuận Nam đến năm 2020 - Bản đồ ĐCQH huyện Thuận Nam đến năm 2020 Thời gian công khai trên cổng thông tin điện tử lấy ý kiến nhân dân: một tháng. </p>

 


Hình ảnh điều chỉnh quy hoạch.

1. Báo cáo tóm tắt điều chỉnh QHSDĐ xem tại đây.
2. Danh mục công trình, dự án trong kỳ ĐCQH huyện Thuận Nam đến năm 2020 xem tại đây.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo số 519/TB-UBND về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Nam(04/10/2021 9:21 CH)

Thông báo về việc lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh...(11/08/2021 4:19 SA)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thuận Nam.(19/04/2019 2:47 SA)

UBND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam.(15/12/2018 2:36 SA)

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thuận Nam(07/02/2018 2:12 SA)