3 người đang online
°

Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư N10, N11 thuộc Đồ án quy hoạch Điểm đô thị Cà Ná (của Dự án Bố trí dân cư vùng sạt lở ven biển Cà Ná, huyện Thuận Nam)

Đăng ngày 19 - 08 - 2014
Lượt xem: 23
100%

Nhằm kế thừa định hướng và kết quả nghiên cứu của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư N10, N11 thuộc Đồ án quy hoạch Điểm đô thị Cà Ná; tạo quỹ đất để phục vụ tái định cư cho các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở ven mớm nước thuộc thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná từng bước ổn định đời sống và nâng cao điều kiện sản xuất cho người dân; chỉnh trang khu dân cư hiện hữu đã hình thành trong khu quy hoạch; làm cơ sở để triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình Bố trí dân cư vùng sạt lở ven biển Cà Ná, huyện Thuận Nam và làm cơ sở pháp lý để quản lý và cấp phép xây dựng tại địa phương.

 


Bản đồ Quy hoạch trước khi điều chỉnh 

Ngày 15/8/2014 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định  số 1773/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư N10, N11 thuộc Đồ án quy hoạch Điểm đô thị Cà Ná (của Dự án Bố trí dân cư vùng sạt lở ven biển Cà Ná, huyện Thuận Nam). Bao gồm: Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật


Bản đồ Quy hoạch sau điều chỉnh

- Về Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan bao gồm: Các công trình công cộng, giáo dục và vườn hoa, cây xanh  phục vụ giải trí, thể thao và sinh hoạt văn hóa cộng đồng; quy định hình thức nhà phù hợp với kiến trúc theo vùng có khí hậu khắc nghiệt của địa phương; cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện có; định hướng lối vào khu quy hoạch,...

- Về Quy hoạch sử dụng đất: Khu đất điều chỉnh Quy hoạch chi tiết  đã phê duyệt có tổng diện tích 99.678,36m2. Trong đó, tăng diện tích đất ở trong khu quy hoạch và giảm diện tích đất công trình công cộng, diện tích đất công trình giáo dục, diện tích đất công viên cây xanh, diện tích đất công trình giao thông đảm bảo đất ở và môi trường sống cho 1.200 nhân khẩu.

- Về Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật bao gồm: điều chỉnh Quy hoạch san nền với tổng khối lượng đào lắp 61.467,43 m3 đất/ 57.175,41 m2 (tổng diện tích tại các ô đất), Quy hoạch hệ thống giao thông, Quy hoạch hệ thống cấp nước, Quy hoạch hệ thống thoát nước đáp ứng khả năng thoát nước vào mùa mưa, Quy hoạch hệ thống cấp điện và chiếu sáng, Quy hoạch thông tin liên lạc, Các giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường và điều chỉnh Phân kỳ đầu tư thành 02 giai đoạn (2014-2015) và (2016-2020).


Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo số 519/TB-UBND về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Nam(04/10/2021 9:21 CH)

Thông báo về việc lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh...(11/08/2021 4:19 SA)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thuận Nam.(19/04/2019 2:47 SA)

UBND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam.(15/12/2018 2:36 SA)

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thuận Nam(07/02/2018 2:12 SA)