84 người đang online
°

Phước Minh qua 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 20 - 03 - 2023
Lượt xem: 532
100%

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo huyện ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo huyện ủy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng với đó là tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng ủy đã tiến hành tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai nội dung Kết luận rộng khắp trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận.

 

Theo đó, Đảng ủy đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch và nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Các chi bộ trực thuộc đã triển khai thực hiện nghiêm túc trên cơ sở xác định rõ những nội dung cần làm, trong đó tập trung vào việc đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”. Kết quả qua 3 năm đã mở được 11 lớp/120 đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 97,5%. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tham gia các mô hình tiêu biểu như: MTTQ Việt Nam xã với mô hình vận động Ban công tác Mặt trận thôn Quán Thẻ 2 xây dựng khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh, vận động Ban Công tác Mặt trận thôn Quán Thẻ 1 xây dựng mô hình tổ nhân dân tự quản sáng, sạch, đẹp và giữ gìn ANTT; Hội phụ nữ đăng ký mô hình vận động chi hội phụ nữ thôn Quán Thẻ 2 vận động 20 gia đình hội viên thực hiện “mỗi hội viên trồng 01 cây xanh” xung quanh khuôn viên vỉa hè khu trung tâm thôn Quán Thẻ 2 nhằm thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 05 không 03 sạch, xây dựng đường làng “sáng-xanh-sạch đẹp” góp phần bảo vệ môi trường; Hội Nông dân xã đăng ký mô hình vận động các hộ dân tham gia áp dụng khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi; Hội Cựu Chiến binh xã xây dựng tổ CCB cốt cán tham gia phối hợp với Ban quản lý nhân dân thôn Quán Thẻ 1 đảm bảo ANTT-TTATXH, vận động Hội viên, gia đình hội viên Cựu Chiến binh và nhân dân giữ gìn ANTT và chấp hành nghiêm pháp luật; Đoàn Thanh niên xã với mô hình nhận trồng và chăm sóc 35 cây Hoa giấy tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã …

Phát huy những kết quả đạt được trong 03 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị. Thời gian đến Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo, triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; kịp thời chấn chỉnh trong học tập gắn xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân trong phòng chống suy thoái, rèn luyện đạo đức, lối sống. Phát huy tính chiến đấu của công tác tư tưởng, tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đưa việc học tập trở thành công việc thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị; tạo nên ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện…

Tin liên quan

Xã Phước Minh tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023(10/03/2023 5:13 CH)

Xã Nhị Hà triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023(22/02/2023 1:18 CH)

Xã Phước Dinh tổ chức tuyên truyền pháp luật tại Trường tiểu học Sơn Hải(07/02/2023 3:09 CH)

THUẬN NAM TRAO TẶNG HUY HIỆU 40 NĂM TUỔI ĐẢNG(07/02/2023 3:02 CH)

Đồng chí Ngô Văn Sậy, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thăm chúc Tết tại...(18/01/2023 7:35 SA)

Tin mới nhất

Xã Phước Minh tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023(10/03/2023 5:13 CH)

Xã Nhị Hà triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023(22/02/2023 1:18 CH)

Xã Phước Dinh tổ chức tuyên truyền pháp luật tại Trường tiểu học Sơn Hải(07/02/2023 3:09 CH)

THUẬN NAM TRAO TẶNG HUY HIỆU 40 NĂM TUỔI ĐẢNG(07/02/2023 3:02 CH)

Đồng chí Ngô Văn Sậy, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thăm chúc Tết tại...(18/01/2023 7:35 SA)