99 người đang online
°

Xã Nhị Hà triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Đăng ngày 22 - 02 - 2023
Lượt xem: 141
100%

Nhằm tiếp tục giữ vững ổn định, phát triển kinh tế; kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương; tranh thủ tối đa các nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực trọng điểm, tạo ra các đột phá mới. Chú trọng phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo. Ngày 06/02/2023, UBND xã Nhị Hà đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã năm 2023.

 

Theo đó, Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023: (1) Về kinh tế: tổng diện tích gieo trồng: 1.277ha; Tổng thu ngân sách: 1,09 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người: 45 triệu đồng/người/năm; Duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới; Chuyển đổi cây trồng: 10ha. (2) Về xã hội: Mức giảm tỷ lệ nghèo đa chiều: 2% (còn lại 12,29%); Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 1% trở lên; Mức giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: giảm 0,2%; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,08%; Duy trì tỷ lệ người dân tham gia BHYT từ 92% trở lên. (3) Về môi trường: Tỷ lệ hộ gia đình tham gia phương án thu gom rác thải: 93% trở lên; (4) Về quốc phòng - an ninh: Hoàn thành tốt, giao quân đạt chỉ tiêu 100%, trật tự xã hội được giữ vững...

 

 

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu theo Kế hoạch, UBND xã Nhị Hà đề ra giải pháp thực hiện với 03 nhiệm vụ đột phá, 06 nhiệm vụ trọng tâm trên từng lĩnh vực cụ thể bao gồm: Lĩnh vực Nông nghiệp-chăn nuôi, Thu ngân sách; Lĩnh vực Văn hóa- xã hội; Công tác Nội chính và Xây dựng chính quyền; Lĩnh vực Xây dựng và các chương trình mục tiêu quốc gia; Quản lý đất đai, tài nguyên; bảo vệ môi trường; Lĩnh vực Quốc phòng, An ninh; Công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã và Mặt trận, đoàn thể xã thực hiện nhiệm vụ.

 

Tin liên quan

Phước Minh qua 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ...(20/03/2023 1:07 CH)

Xã Phước Minh tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023(10/03/2023 5:13 CH)

Xã Phước Dinh tổ chức tuyên truyền pháp luật tại Trường tiểu học Sơn Hải(07/02/2023 3:09 CH)

THUẬN NAM TRAO TẶNG HUY HIỆU 40 NĂM TUỔI ĐẢNG(07/02/2023 3:02 CH)

Đồng chí Ngô Văn Sậy, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thăm chúc Tết tại...(18/01/2023 7:35 SA)

Tin mới nhất

Phước Minh qua 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ...(20/03/2023 1:07 CH)

Xã Phước Minh tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023(10/03/2023 5:13 CH)

Xã Phước Dinh tổ chức tuyên truyền pháp luật tại Trường tiểu học Sơn Hải(07/02/2023 3:09 CH)

THUẬN NAM TRAO TẶNG HUY HIỆU 40 NĂM TUỔI ĐẢNG(07/02/2023 3:02 CH)

Đồng chí Ngô Văn Sậy, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thăm chúc Tết tại...(18/01/2023 7:35 SA)