9 người đang online
°

Ban quản lý rừng PHVB Thuận Nam thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng và chống phá rừng

Đăng ngày 26 - 09 - 2022
Lượt xem: 88
100%

 

Trong 09 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã ban hành các Quyết định số 583, 584, 585, 586/QĐ-BQLRPHVBTN, ngày 31/12/2021 về việc thành lập một Ban chỉ huy và 03 tổ chuyên trách BVR và PCCCR năm 2022; đơn vị đã triển khai đến toàn thể viên chức trong đơn vị, các đơn vị nhận khoán bảo vệ rừng và người lao động trong đơn vị nghiêm túc chấp hành; Đơn vị thường xuyên tổ chức đi kiểm tra tại các trạm, chốt; Xây dựng các kế hoạch, phân công lịch trực PCCCR theo cấp dự báo cháy rừng khi có thông báo, để ngăn chặn kịp thời các trường hợp ra vào rừng trái phép vào mùa cao điểm, hạn chế đến mức thấp nhất do cháy rừng gây ra; chuẩn bị sẵn những công cụ, dụng cụ PCCCR, các công cụ dụng cụ tập kết tại các trạm cửa rừng để sẵn sàng xử lý dập cháy khi có tình huống cháy rừng xảy ra như: tại Trạm BVR Bầu Ngứ là 20 can nhựa, 10 cây rựa; Trạm BVR Bầu Ngứ cơ sở 2 Phước Dinh 10 can nhựa, 07 cây rựa và Trạm BVR Thơm Tàu cơ sở Phước Diêm 12 can nhựa, 07 cây rựa… nhờ vậy trong 9 tháng đầu năm không có vụ cháy rừng nào xảy ra trên địa bàn đơn vị quản lý.

Ngoài ra, Ban quản lý rừng PHVB Thuận Nam còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại 11 điểm với tổng số 220 lượt người tham gia và tiến hành ký cam kết là 220 người…

 

Tin liên quan

THÔNG BÁO Thông báo về việc dừng tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình,...(28/02/2023 1:41 CH)

Thuận Nam tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (22/02/2023 1:11 CH)

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức 228 đợt truy quét chống phá rừng(10/11/2022 2:03 CH)

Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận và xử lý trên 200 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân(10/11/2022 1:46 CH)

Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(26/10/2022 3:05 CH)

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Thông báo về việc dừng tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình,...(28/02/2023 1:41 CH)

Thuận Nam tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (22/02/2023 1:11 CH)

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức 228 đợt truy quét chống phá rừng(10/11/2022 2:03 CH)

Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận và xử lý trên 200 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân(10/11/2022 1:46 CH)

Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(26/10/2022 3:05 CH)