5 người đang online
°

Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam tổ chức Kỳ họp thứ tư (Kỳ họp chuyên đề) về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

Đăng ngày 07 - 06 - 2022
Lượt xem: 78
100%

Sáng ngày 06/6/2022, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kỳ họp chuyên đề cho ý kiến thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Nam. Đến dự kỳ họp có đồng chí Châu Thanh Hải – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy; đồng chí Ngô Văn Sậy - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trương Xuân Vỹ - Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; Tham dự kỳ họp còn có Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp Miền Trung và 29 đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

(Đồng chí Ngô Văn Sậy - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Kỳ họp)

 

Tại kỳ họp UBND huyện thông qua Tờ trình Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Nam; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Báo cáo kết quả thẩm tra Tờ trình của UBND huyện về phê chuẩn Nghị quyết Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thuận Nam, theo đó các đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã nghiên cứu thảo luận cho ý kiến và thống nhất biểu quyết 100%, đề nghị HĐND huyện thông qua dự thảo Nghị quyết Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Nam.

Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Ngô Văn Sậy - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện cần tập trung chỉ đạo, đề ra các giải pháp trong thời gian đến như: Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 kịp thời ngay sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; Các công trình, dự án triển khai trên địa bàn huyện cần sớm xây dựng phướng án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tiến hành thu hồi đất và thực hiện dự án sau khi thu hồi đất. Phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, chủ dự án với chính quyền địa phương để xác định nhu cầu sử dụng đất hàng năm cho đầy đủ, chính xác trên cơ sở nguồn vốn đầu tư hàng năm. Hàng năm phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các đại biểu HĐND huyện tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri kịp thời thông tin Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để Nhân dân và cử tri biết, tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan xem xét, tiếp thu và điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho phù hợp...

Tin liên quan

Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh huyện tiếp xúc cử tri xã Phước Dinh(08/06/2022 5:10 CH)

Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh huyện tiếp xúc cử tri xã Phước Nam(08/06/2022 5:08 CH)

Tin mới nhất

Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh huyện tiếp xúc cử tri xã Phước Dinh(08/06/2022 5:10 CH)

Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh huyện tiếp xúc cử tri xã Phước Nam(08/06/2022 5:08 CH)