4 người đang online
°

Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam kiểm tra tình hình sản xuất vụ Hè Thu năm 2022

Đăng ngày 18 - 05 - 2022
Lượt xem: 67
100%

Chiều ngày 17/5/2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diệp Minh Xuân chủ trì tổ chức kiểm tra tình hình sản xuất vụ Hè Thu năm 2022, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Cùng dự có đồng chí Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đồng chí Phó Trưởng trạm Thủy nông; Trưởng trạm Khuyến nông, Trưởng trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; lãnh đạo UBND và Công chức phụ trách nông nghiệp 02 xã Phước Hà, Nhị Hà.

 

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của 02 xã Nhị Hà, Phước Hà, trên cơ sở ý kiến của các đơn vị tham gia đoàn kiểm tra, ông Diệp Minh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Hè Thu và rà soát lại các vùng đã đăng ký chuyển đổi cây trồng, tổ chức vận động, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia chuyển đổi đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra.

 

 

Tin liên quan

UBND huyện Thuận Nam làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(22/04/2022 5:07 CH)

Ủy ban nhân dân huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 02 và triển khai...(04/03/2022 5:23 CH)

Thuận Nam triển khai Kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng năm 2022(23/02/2022 10:59 SA)

UBND huyện họp nghe báo cáo công tác GPMB tại dự án Đường dây 110kV mạch 2 Ninh Phước – Tuy Phong...(18/02/2022 11:02 SA)

Tin mới nhất

UBND huyện Thuận Nam làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(22/04/2022 5:07 CH)

Ủy ban nhân dân huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 02 và triển khai...(04/03/2022 5:23 CH)

Thuận Nam triển khai Kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng năm 2022(23/02/2022 10:59 SA)

UBND huyện họp nghe báo cáo công tác GPMB tại dự án Đường dây 110kV mạch 2 Ninh Phước – Tuy Phong...(18/02/2022 11:02 SA)

Tổng kết Mô hình “Trồng dưa lưới công nghệ cao” tại xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam(08/01/2022 5:09 CH)