67 người đang online
°

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn huyện Thuận Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đăng ngày 11 - 05 - 2022
Lượt xem: 116
100%

Ngày 11/5/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn huyện Thuận Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Theo đó, UBND huyện xác định mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, tích hợp đa giá trị trong kinh tế nông nghiệp để tạo ra giá trị gia tăng tối ưu trên một đơn vị diện tích canh tác thông qua chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ. Nâng cao vị thế, vai trò chủ thể, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới, giảm khoảng cách giàu, nghèo giữa khu vực nông thôn và đô thị; củng cố và phát triển cộng đồng để phát huy hiệu quả vai trò chủ thể của người dân, vai trò nòng cốt của doanh nghiệp trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ phù hợp và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa; kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ, có sức cạnh tranh cao và bền vững; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; môi trường cảnh quan, không gian nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường; quốc phòng và an ninh trật tự khu vực nông thôn được giữ vững...     

 

Tin liên quan

THÔNG BÁO Thông báo về việc dừng tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình,...(28/02/2023 1:41 CH)

Thuận Nam tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (22/02/2023 1:11 CH)

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức 228 đợt truy quét chống phá rừng(10/11/2022 2:03 CH)

Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận và xử lý trên 200 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân(10/11/2022 1:46 CH)

Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(26/10/2022 3:05 CH)

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Thông báo về việc dừng tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình,...(28/02/2023 1:41 CH)

Thuận Nam tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (22/02/2023 1:11 CH)

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức 228 đợt truy quét chống phá rừng(10/11/2022 2:03 CH)

Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận và xử lý trên 200 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân(10/11/2022 1:46 CH)

Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(26/10/2022 3:05 CH)